Welkom op de website van onze vereniging
de volièrevereniging
“LEEUWARDERADEEL”
Opgericht: 22 januari 1982

 
 

Home 
 
Bestuur 
Doel 
Artikelen / verslagen
Tentoonstelling
Vraag / aanbod 
Links 
 
 

Het Doel.

Onze vereniging heeft tot doel het houden en kweken van vogels te bevorderen en te optimaliseren. Het houden van een vogel vereist enige kennis. Het kweken van vogels, daar komt iets meer voor kijken, n.l. ervaring en verantwoordelijkheid.

Om het houden van vogels tot een succesvolle bezigheid te maken is meer kennis nodig. Die kan ontstaan door experimenteel met vogels bezig te zijn, maar het kan ook anders.

Wij als volièrevereniging zijn actief bezig met het vergaren en uitbreiden van kennis omtrent vogels, houden van vogels, hun voeding, huisvestiging en het kweken met vogels. Veel kennis doen we op tijdens onze clubavonden, waarop lezingen worden verzorgd door deskundigen op dit gebied. Vaak ondersteund met het vertonen van dia’s. Ook onderling worden ervaringen uitgewisseld. Van ervaren kwekers kun je veel leren.

Het enige doel is niet kweken maar ook houden van vogels. Sommige leden hebben een (buiten)volière waarin ze hun vogels houden en genieten van kleur en zang. Komen er dan toevallig jongen, dan is dat prachtig. Maar om een goede beoordeling over de kwaliteit van de jonge vogels te krijgen moeten ze worden gekeurd. Dit gebeurt op een vogeltentoonstelling. Alleen geringde vogels kunnen naar deze keuringen waar ze worden beoordeeld door gespecialiseerde keurmeesters van de bond. De ringen kunnen bij de ringencommissaris van de vereniging worden besteld. Ook is deelname aan districts-, regionale- en nationale tentoonstellingen mogelijk.

Alle leden van de vereniging ontvangen het bondsblad “Onze Vogels” 12 keer per jaar. Dit full-collor blad geeft veel informatie over soorten vogels en het houden hier van.

Niet alleen leerzaam, boeiend en gezellig is het lidmaatschap van onze vereniging. Het is ook een noodzaak. Dierenbeschermingsorganisaties proberen al jaren het houden van vogels te verbieden. Vooral de zogenaamde Europese cultuurvogels moeten het ontgelden. Dezen mogen alleen geringd nog worden gehouden. Ook de andere (uitheemse) soorten mogen straks alleen nog geringd worden gehouden.

Alleen leden van volièreverenigingen kunnen de daarvoor benodigde ringen verkrijgen.